Chương trình đào tạo xây dựng lương 3P

Tổng lượt tải: 559

Chương trình đào tạo xây dựng lương 3P tập trung giải quyết 03 yếu tố cơ bản:

  • P1 (Pay for Position): Trả lương cho vị trí công việc
  • P2 (Pay for Person): Trả lương cho năng lực của người giữ vị trí công việc
  • P3 (Pay for Performance): Trả lương cho kết quả đạt được của người giữ vị trí công việc

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Bài giảng lương 3P 335
Tài liệu đào tạo xây dựng lương và đánh giá hiệu suất 224
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!