Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

Tổng lượt tải: 1.220

Bộ tài liệu gồm các bảng chức năng nhiệm vụ của các phòng kế toán, kinh doanh, hành chính nhân sự, ban giám đốc, v.v…

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Chức năng nhiệm vụ phòng kế hoạch kinh doanh 101
Chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính 98
Chức năng nhiệm vụ phòng kế toán 65
Phân vông nhiệm vụ Ban giám đốc 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng thiết bị vật tư 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng vật tư 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng giao nhận 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng nghiên cứu 64
Chức năng nhiệm vụ của phòng thiết kế 65
Chức năng nhiệm vụ của tổ điều hành tiết kiệm năng lượng 24
Chức năng nhiệm vụ của tổ tổ quản lý năng lượng 28
Chức năng nhiệm vụ của tổ thiết bị 63
Chức năng nhiệm vụ của phòng vật tư 64
Chức năng nhiệm vụ của phòng vật tải 64
Chức năng nhiệm vụ của phòng kỹ thuật 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng kế hoạch 64
Chức năng nhiệm vụ của phòng xây dựng 64
Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng bán hàng 66
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!