Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

Tổng lượt tải: 1.264

Bộ tài liệu gồm các bảng chức năng nhiệm vụ của các phòng kế toán, kinh doanh, hành chính nhân sự, ban giám đốc, v.v…

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Chức năng nhiệm vụ phòng kế hoạch kinh doanh 103
Chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính 100
Chức năng nhiệm vụ phòng kế toán 67
Phân vông nhiệm vụ Ban giám đốc 69
Chức năng nhiệm vụ của phòng thiết bị vật tư 67
Chức năng nhiệm vụ của phòng vật tư 67
Chức năng nhiệm vụ của phòng giao nhận 67
Chức năng nhiệm vụ của phòng nghiên cứu 66
Chức năng nhiệm vụ của phòng thiết kế 68
Chức năng nhiệm vụ của tổ điều hành tiết kiệm năng lượng 27
Chức năng nhiệm vụ của tổ tổ quản lý năng lượng 31
Chức năng nhiệm vụ của tổ thiết bị 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng vật tư 66
Chức năng nhiệm vụ của phòng vật tải 66
Chức năng nhiệm vụ của phòng kỹ thuật 67
Chức năng nhiệm vụ của phòng kế hoạch 66
Chức năng nhiệm vụ của phòng xây dựng 67
Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh 67
Chức năng nhiệm vụ của phòng bán hàng 68
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!