Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

Tổng lượt tải: 1.241

Bộ tài liệu gồm các bảng chức năng nhiệm vụ của các phòng kế toán, kinh doanh, hành chính nhân sự, ban giám đốc, v.v…

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Chức năng nhiệm vụ phòng kế hoạch kinh doanh 102
Chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính 99
Chức năng nhiệm vụ phòng kế toán 66
Phân vông nhiệm vụ Ban giám đốc 67
Chức năng nhiệm vụ của phòng thiết bị vật tư 66
Chức năng nhiệm vụ của phòng vật tư 66
Chức năng nhiệm vụ của phòng giao nhận 66
Chức năng nhiệm vụ của phòng nghiên cứu 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng thiết kế 67
Chức năng nhiệm vụ của tổ điều hành tiết kiệm năng lượng 25
Chức năng nhiệm vụ của tổ tổ quản lý năng lượng 29
Chức năng nhiệm vụ của tổ thiết bị 64
Chức năng nhiệm vụ của phòng vật tư 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng vật tải 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng kỹ thuật 66
Chức năng nhiệm vụ của phòng kế hoạch 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng xây dựng 65
Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh 66
Chức năng nhiệm vụ của phòng bán hàng 67
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!