25 bài giảng kỹ năng mềm

Tổng lượt tải: 1.731

Bộ tài liệu cung cấp miễn phí cho DNNVV rất nhiều slide bài giảng liên quan đến quản trị doanh nghiệp và kỹ năng làm việc như: Quản trị nhân sự, tư duy CEO, quản trị sản xuất, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao việc, kỹ năng tổ chức hội họp, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng soạn thảo văn bản, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Kỹ năng quản lý sự thay đổi 37
Kỹ năng lập kế hoạch 44
Kỹ năng kiểm tra 46
Kỹ năng huấn luyện 59
Kỹ năng giao tiếp 54
Kỹ năng quản lý theo quá trình 102
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu 95
Kỹ năng quản lý hồ sơ 47
Kỹ năng tuyển dụng 35
Kỹ năng làm việc nhóm 47
Kỹ năng ra quyết định 60
Kỹ năng đánh giá công việc 61
Kỹ năng động viên nhân viên 31
Kỹ năng điều hành cuộc họp 36
Kỹ năng quản lý xung đột 62
Kỹ năng giao việc quỷ quyền 90
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống 79
Kỹ năng thuyết phục 78
Kỹ năng xây dựng và thực chiến 5S 45
Kỹ năng quản trị chiến lược 108
Kỹ năng tổ chức công việc 74
Kỹ năng quản trị thông tin 29
Kỹ năng đàm phán 119
Kỹ năng thuyết trình 233
Kỹ năng quản lý thời gian 60
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!