25 bài giảng kỹ năng mềm

Tổng lượt tải: 1.473

Bộ tài liệu cung cấp miễn phí cho DNNVV rất nhiều slide bài giảng liên quan đến quản trị doanh nghiệp và kỹ năng làm việc như: Quản trị nhân sự, tư duy CEO, quản trị sản xuất, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao việc, kỹ năng tổ chức hội họp, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng soạn thảo văn bản, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Kỹ năng quản lý sự thay đổi 26
Kỹ năng lập kế hoạch 31
Kỹ năng kiểm tra 39
Kỹ năng huấn luyện 49
Kỹ năng giao tiếp 38
Kỹ năng quản lý theo quá trình 94
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu 85
Kỹ năng quản lý hồ sơ 39
Kỹ năng tuyển dụng 24
Kỹ năng làm việc nhóm 31
Kỹ năng ra quyết định 51
Kỹ năng đánh giá công việc 51
Kỹ năng động viên nhân viên 23
Kỹ năng điều hành cuộc họp 29
Kỹ năng quản lý xung đột 51
Kỹ năng giao việc quỷ quyền 82
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống 72
Kỹ năng thuyết phục 61
Kỹ năng xây dựng và thực chiến 5S 40
Kỹ năng quản trị chiến lược 99
Kỹ năng tổ chức công việc 63
Kỹ năng quản trị thông tin 24
Kỹ năng đàm phán 110
Kỹ năng thuyết trình 218
Kỹ năng quản lý thời gian 43
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!