25 bài giảng kỹ năng mềm

Tổng lượt tải: 1.646

Bộ tài liệu cung cấp miễn phí cho DNNVV rất nhiều slide bài giảng liên quan đến quản trị doanh nghiệp và kỹ năng làm việc như: Quản trị nhân sự, tư duy CEO, quản trị sản xuất, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao việc, kỹ năng tổ chức hội họp, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng soạn thảo văn bản, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Kỹ năng quản lý sự thay đổi 32
Kỹ năng lập kế hoạch 39
Kỹ năng kiểm tra 44
Kỹ năng huấn luyện 55
Kỹ năng giao tiếp 49
Kỹ năng quản lý theo quá trình 99
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu 91
Kỹ năng quản lý hồ sơ 46
Kỹ năng tuyển dụng 31
Kỹ năng làm việc nhóm 42
Kỹ năng ra quyết định 56
Kỹ năng đánh giá công việc 58
Kỹ năng động viên nhân viên 30
Kỹ năng điều hành cuộc họp 35
Kỹ năng quản lý xung đột 58
Kỹ năng giao việc quỷ quyền 88
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống 77
Kỹ năng thuyết phục 72
Kỹ năng xây dựng và thực chiến 5S 44
Kỹ năng quản trị chiến lược 106
Kỹ năng tổ chức công việc 71
Kỹ năng quản trị thông tin 28
Kỹ năng đàm phán 116
Kỹ năng thuyết trình 226
Kỹ năng quản lý thời gian 53
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!