25 bài giảng kỹ năng mềm

Tổng lượt tải: 1.574

Bộ tài liệu cung cấp miễn phí cho DNNVV rất nhiều slide bài giảng liên quan đến quản trị doanh nghiệp và kỹ năng làm việc như: Quản trị nhân sự, tư duy CEO, quản trị sản xuất, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao việc, kỹ năng tổ chức hội họp, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng soạn thảo văn bản, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Kỹ năng quản lý sự thay đổi 28
Kỹ năng lập kế hoạch 35
Kỹ năng kiểm tra 41
Kỹ năng huấn luyện 52
Kỹ năng giao tiếp 46
Kỹ năng quản lý theo quá trình 96
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu 88
Kỹ năng quản lý hồ sơ 42
Kỹ năng tuyển dụng 28
Kỹ năng làm việc nhóm 39
Kỹ năng ra quyết định 54
Kỹ năng đánh giá công việc 56
Kỹ năng động viên nhân viên 28
Kỹ năng điều hành cuộc họp 32
Kỹ năng quản lý xung đột 56
Kỹ năng giao việc quỷ quyền 85
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống 75
Kỹ năng thuyết phục 69
Kỹ năng xây dựng và thực chiến 5S 43
Kỹ năng quản trị chiến lược 102
Kỹ năng tổ chức công việc 68
Kỹ năng quản trị thông tin 26
Kỹ năng đàm phán 113
Kỹ năng thuyết trình 222
Kỹ năng quản lý thời gian 50
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!