25 bài giảng kỹ năng mềm

Tổng lượt tải: 1.510

Bộ tài liệu cung cấp miễn phí cho DNNVV rất nhiều slide bài giảng liên quan đến quản trị doanh nghiệp và kỹ năng làm việc như: Quản trị nhân sự, tư duy CEO, quản trị sản xuất, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao việc, kỹ năng tổ chức hội họp, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng soạn thảo văn bản, v.v…..

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Kỹ năng quản lý sự thay đổi 27
Kỹ năng lập kế hoạch 32
Kỹ năng kiểm tra 40
Kỹ năng huấn luyện 50
Kỹ năng giao tiếp 41
Kỹ năng quản lý theo quá trình 95
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu 86
Kỹ năng quản lý hồ sơ 40
Kỹ năng tuyển dụng 26
Kỹ năng làm việc nhóm 33
Kỹ năng ra quyết định 52
Kỹ năng đánh giá công việc 54
Kỹ năng động viên nhân viên 24
Kỹ năng điều hành cuộc họp 31
Kỹ năng quản lý xung đột 53
Kỹ năng giao việc quỷ quyền 83
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống 73
Kỹ năng thuyết phục 64
Kỹ năng xây dựng và thực chiến 5S 41
Kỹ năng quản trị chiến lược 101
Kỹ năng tổ chức công việc 64
Kỹ năng quản trị thông tin 25
Kỹ năng đàm phán 111
Kỹ năng thuyết trình 219
Kỹ năng quản lý thời gian 45
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!