Biểu mẫu cấp phát đồng phục

Tổng lượt tải: 479

Bộ tài liệu gồm các văn bản hướng dẫn, quản lý cấp phát đồng phục công ty như: Phiếu yêu cầu cấp phát đồng phục, biên bản bàn giao, danh sách công nhân mới, tổng hợp cấp phát bảo hộ lao động, phiếu yêu cầu cấp phát bảo hộ lao động.

 

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Phiếu yêu cầu cấp phát đồng phục 95
Phiếu yêu cầu cấp phát đồng phục đột xuất 95
Biên bản bàn giao 98
Danh sách công nhân mới 95
Tổng hợp cấp phát bảo hộ lao động 96
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!