Quy trình đánh giá nhân viên

Tổng lượt tải: 1.179

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn đánh giá CBCNV trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy trình đánh giá nhân viên, giấy đề nghị cộng điểm, bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc, biên bản đánh giá công việc, bảng tổng hợp vi phạm nội quy, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình đánh giá công việc nhân viên 225
Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc 214
Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu 182
Biên bản đánh giá công việc 192
Bảng tổng hợp vi phạm nội quy, quy chế 81
Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy 89
Giấy đề nghị cộng điểm 36
Bảng tổng hợp đánh giá công việc 160
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!