Quy trình đánh giá nhân viên

Tổng lượt tải: 1.196

Bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quản lý, hướng dẫn đánh giá CBCNV trong DNNVV một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả, ví dụ: Quy trình đánh giá nhân viên, giấy đề nghị cộng điểm, bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc, biên bản đánh giá công việc, bảng tổng hợp vi phạm nội quy, v.v…

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
Quy trình đánh giá công việc nhân viên 227
Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc 216
Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu 184
Biên bản đánh giá công việc 194
Bảng tổng hợp vi phạm nội quy, quy chế 83
Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy 91
Giấy đề nghị cộng điểm 38
Bảng tổng hợp đánh giá công việc 163
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!