45 slides bài giảng kỹ năng mềm cho người lao động

Tổng lượt tải: 3.102

Bộ tài liệu gồm 45 slides bài giảng kỹ năng mềm cho người lao động như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng viết CV, kỹ năng thay đổi bản thân, kỹ năng tạo động lực, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng điện thoại, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
1. Kỹ năng bán hàng 70
2. Kỹ năng dịch vụ khách hàng 46
3. Kỹ năng khởi tạo ý tưởng 36
4. Kỹ năng đàm phán 57
5. Kỹ năng đặt câu hỏi 68
6. Kỹ năng đặt mục tiêu 80
7. Kỹ năng nghe và gọi điện thoại 242
8. Kỹ năng điều hành hội họp, hội thảo 43
9. Kỹ năng đọc sách 26
10. Kỹ năng giảng dạy 112
11. Kỹ năng giao quyền 90
12. Kỹ năng giao tiếp 106
13. Kỹ năng giải quyết vấn đề 30
14. Kỹ năng học hiệu quả 348
15. Kỹ năng hỏi đáp 92
16. Kỹ năng lắng nghe 38
17. Kỹ năng lắng nghe 10 phút 23
18. Kỹ năng lắng nghe 30 phút 24
19. Kỹ năng lãnh đạo 82
20. Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh 78
21. Kỹ năng phỏng vấn xin việc 35
22. Kỹ năng phỏng vấn 37
23. Kỹ năng quản lý sự thay đổi 47
24. Kỹ năng quản lý thời gian 34
25. Kỹ năng quản lý xung đột 22
26. Kỹ năng quan sát 37
27. Kỹ năng ra quyết định 55
28. Kỹ năng tạo động lực làm việc 70
29. Kỹ năng thuyết phục 26
30. Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo 30
31. Kỹ năng viết báo cáo 34
32. Kỹ năng lãnh đạo 360 độ 39
33. Leaders 71
34. Lãnh đạo phục vụ 38
35. Ngôi sao dịch vụ 90
36. Quan hệ công chứng 40
37. Thần dược cuộc sống 67
38. Tinh thần đồng đội 59
39. Tư duy phát triển 88
40. Tư duy tổng lực 46
41. Văn hóa doanh nghiệp 90
42. Bài học đàn ngỗng 104
43. Kỹ năng động viên nhân viên 114
44. Kỹ năng lắng nghe 70
45. Kỹ năng quản lý thời gian 68
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!