45 slides bài giảng kỹ năng mềm cho người lao động

Tổng lượt tải: 2.957

Bộ tài liệu gồm 45 slides bài giảng kỹ năng mềm cho người lao động như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng viết CV, kỹ năng thay đổi bản thân, kỹ năng tạo động lực, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng điện thoại, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
1. Kỹ năng bán hàng 66
2. Kỹ năng dịch vụ khách hàng 43
3. Kỹ năng khởi tạo ý tưởng 33
4. Kỹ năng đàm phán 54
5. Kỹ năng đặt câu hỏi 64
6. Kỹ năng đặt mục tiêu 76
7. Kỹ năng nghe và gọi điện thoại 239
8. Kỹ năng điều hành hội họp, hội thảo 40
9. Kỹ năng đọc sách 23
10. Kỹ năng giảng dạy 109
11. Kỹ năng giao quyền 87
12. Kỹ năng giao tiếp 101
13. Kỹ năng giải quyết vấn đề 26
14. Kỹ năng học hiệu quả 344
15. Kỹ năng hỏi đáp 89
16. Kỹ năng lắng nghe 33
17. Kỹ năng lắng nghe 10 phút 20
18. Kỹ năng lắng nghe 30 phút 21
19. Kỹ năng lãnh đạo 79
20. Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh 75
21. Kỹ năng phỏng vấn xin việc 32
22. Kỹ năng phỏng vấn 34
23. Kỹ năng quản lý sự thay đổi 44
24. Kỹ năng quản lý thời gian 30
25. Kỹ năng quản lý xung đột 19
26. Kỹ năng quan sát 33
27. Kỹ năng ra quyết định 53
28. Kỹ năng tạo động lực làm việc 67
29. Kỹ năng thuyết phục 24
30. Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo 29
31. Kỹ năng viết báo cáo 32
32. Kỹ năng lãnh đạo 360 độ 35
33. Leaders 68
34. Lãnh đạo phục vụ 35
35. Ngôi sao dịch vụ 87
36. Quan hệ công chứng 37
37. Thần dược cuộc sống 65
38. Tinh thần đồng đội 54
39. Tư duy phát triển 85
40. Tư duy tổng lực 43
41. Văn hóa doanh nghiệp 88
42. Bài học đàn ngỗng 99
43. Kỹ năng động viên nhân viên 111
44. Kỹ năng lắng nghe 67
45. Kỹ năng quản lý thời gian 64
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!