45 slides bài giảng kỹ năng mềm cho người lao động

Tổng lượt tải: 3.053

Bộ tài liệu gồm 45 slides bài giảng kỹ năng mềm cho người lao động như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng viết CV, kỹ năng thay đổi bản thân, kỹ năng tạo động lực, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng điện thoại, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
1. Kỹ năng bán hàng 69
2. Kỹ năng dịch vụ khách hàng 45
3. Kỹ năng khởi tạo ý tưởng 35
4. Kỹ năng đàm phán 56
5. Kỹ năng đặt câu hỏi 66
6. Kỹ năng đặt mục tiêu 79
7. Kỹ năng nghe và gọi điện thoại 241
8. Kỹ năng điều hành hội họp, hội thảo 42
9. Kỹ năng đọc sách 25
10. Kỹ năng giảng dạy 111
11. Kỹ năng giao quyền 89
12. Kỹ năng giao tiếp 104
13. Kỹ năng giải quyết vấn đề 28
14. Kỹ năng học hiệu quả 347
15. Kỹ năng hỏi đáp 91
16. Kỹ năng lắng nghe 36
17. Kỹ năng lắng nghe 10 phút 22
18. Kỹ năng lắng nghe 30 phút 23
19. Kỹ năng lãnh đạo 81
20. Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh 77
21. Kỹ năng phỏng vấn xin việc 35
22. Kỹ năng phỏng vấn 36
23. Kỹ năng quản lý sự thay đổi 46
24. Kỹ năng quản lý thời gian 32
25. Kỹ năng quản lý xung đột 21
26. Kỹ năng quan sát 35
27. Kỹ năng ra quyết định 55
28. Kỹ năng tạo động lực làm việc 69
29. Kỹ năng thuyết phục 26
30. Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo 30
31. Kỹ năng viết báo cáo 33
32. Kỹ năng lãnh đạo 360 độ 37
33. Leaders 70
34. Lãnh đạo phục vụ 37
35. Ngôi sao dịch vụ 89
36. Quan hệ công chứng 39
37. Thần dược cuộc sống 67
38. Tinh thần đồng đội 57
39. Tư duy phát triển 87
40. Tư duy tổng lực 45
41. Văn hóa doanh nghiệp 90
42. Bài học đàn ngỗng 102
43. Kỹ năng động viên nhân viên 113
44. Kỹ năng lắng nghe 69
45. Kỹ năng quản lý thời gian 66
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!