45 slides bài giảng kỹ năng mềm cho người lao động

Tổng lượt tải: 2.889

Bộ tài liệu gồm 45 slides bài giảng kỹ năng mềm cho người lao động như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng viết CV, kỹ năng thay đổi bản thân, kỹ năng tạo động lực, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng điện thoại, v.v….

Danh sách tài liệu

Tên tài liệuLượt tải vềTải về
1. Kỹ năng bán hàng 65
2. Kỹ năng dịch vụ khách hàng 41
3. Kỹ năng khởi tạo ý tưởng 32
4. Kỹ năng đàm phán 53
5. Kỹ năng đặt câu hỏi 63
6. Kỹ năng đặt mục tiêu 75
7. Kỹ năng nghe và gọi điện thoại 238
8. Kỹ năng điều hành hội họp, hội thảo 39
9. Kỹ năng đọc sách 21
10. Kỹ năng giảng dạy 108
11. Kỹ năng giao quyền 86
12. Kỹ năng giao tiếp 97
13. Kỹ năng giải quyết vấn đề 25
14. Kỹ năng học hiệu quả 342
15. Kỹ năng hỏi đáp 88
16. Kỹ năng lắng nghe 31
17. Kỹ năng lắng nghe 10 phút 19
18. Kỹ năng lắng nghe 30 phút 20
19. Kỹ năng lãnh đạo 75
20. Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh 74
21. Kỹ năng phỏng vấn xin việc 31
22. Kỹ năng phỏng vấn 32
23. Kỹ năng quản lý sự thay đổi 43
24. Kỹ năng quản lý thời gian 29
25. Kỹ năng quản lý xung đột 18
26. Kỹ năng quan sát 32
27. Kỹ năng ra quyết định 52
28. Kỹ năng tạo động lực làm việc 65
29. Kỹ năng thuyết phục 23
30. Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo 28
31. Kỹ năng viết báo cáo 31
32. Kỹ năng lãnh đạo 360 độ 32
33. Leaders 64
34. Lãnh đạo phục vụ 31
35. Ngôi sao dịch vụ 86
36. Quan hệ công chứng 36
37. Thần dược cuộc sống 64
38. Tinh thần đồng đội 53
39. Tư duy phát triển 84
40. Tư duy tổng lực 42
41. Văn hóa doanh nghiệp 87
42. Bài học đàn ngỗng 97
43. Kỹ năng động viên nhân viên 109
44. Kỹ năng lắng nghe 65
45. Kỹ năng quản lý thời gian 63
error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!