Khách hàng tiêu biểu

EduPow đã tổ chức thành công khóa học Inhouse “Quản lý nhân viên – Bài học từ doanh nghiệp Nhật bản” cho PCC1, khóa học đã mang lại cho CBCNV của PCC1 nhiều kiến thức bổ ích.

Bệnh viên chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã mời chuyên gia của EduPow về giảng dạy Inhouse chuyên đề “Ứng dụng 5S trong quản trị giúp giảm chi phí tăng năng xuất lao động”, khóa học được tổ chức rất thành công.

EduPow tổ chức 2 khóa đào tạo Inhouse “Quản lý nhân viên, bài học từ doanh nghiệp Nhật Bản” và khóa “Ứng dụng 5S giúp giảm chi phí tăng năng suất lao động” cho hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã hợp tác với EduPow tổ chức khóa đào tạo “Quản lý nhân viên, bài học từ doanh nghiệp Nhật Bản”“Ứng dụng 5S giúp giảm chi phí tăng năng suất lao động” cho hội viên của hiệp hội.

Công ty Z113 đã sử dụng dịch vụ đào tạo Inhouse của EduPow, khóa học “Ứng dụng 5S trong quản trị giúp giảm chi phí tăng năng sất lao động” đã cho CBCNV công ty Z113 những trải nghiệm thú vị.

Bệnh viện Thái Thượng Hoàng đã sử dụng dịch vụ đào tạo Inhouse của EduPow, khóa học “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho tập thể CBNV bệnh viện.

EduPow đã hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp Hải Dương tổ chức hàng chục buổi “Cafe doanh nhân” cũng như tổ chức nhiều buổi đào tạo liên quan đến quản trị và điều hành doanh nghiệp cho các hội viên của hiệp hội.

EduPow đã hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp Hải Dương tổ chức hàng chục buổi “Cafe doanh nhân” cũng như tổ chức nhiều buổi đào tạo liên quan đến quản trị và điều hành doanh nghiệp cho các hội viên của hiệp hội.

Công ty Bảo Toàn đã sử dụng dịch vụ “Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản quản lý nội bộ” của EduPowHệ thống đã giúp Bảo Toàn chuẩn hóa hoạt động quản lý và điều hành góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam đã sử dụng dịch vụ tư vấn “Xây dựng hệ thống nội bộ” của EduPowHệ thống đã giúp các Phòng/Ban/Bộ phận và CBCNV của công ty hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã hợp tác với EduPow tổ chức 2 khóa đào tạo Inhouse “Quản lý nhân viên, bài học từ doanh nghiệp Nhật Bản” và khóa “Ứng dụng 5S giúp giảm chi phí tăng năng suất lao động” cho hội viên của Hiệp hội.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã hợp tác với EduPow tổ chức nhiều khóa đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực quản lý cho chủ DNNVV đang sinh hoạt trong hiệp hội.