Danh mục khóa học offline

 

STT

 

TÊN KHÓA HỌC

 

ĐỐI TƯỢNG

THỜI LƯỢNG

I

Các chuyên đề lãnh đạo, quản lý

 

 

1.       

Tư duy CEO

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc

1 ngày

2.       

Rèn luyện văn phong của CEO

 

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc

1 ngày

3.       

Phong cách Lãnh đạo & Quản lý cấp cao

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc

1 ngày

4.       

Hệ thống giải pháp tăng năng suất lao động

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng phó các bộ phận

1 ngày

5.       

Công cụ quản lý và điều hành nhân viên

Ban giám đốc, Trưởng phó các bộ phận

1 ngày

6.       

Xây dựng đội ngũ nhân sự kế cận cho doanh nghiệp gia đình Việt Nam

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc

1 ngày

7.       

Tuyển dụng – Đào tạo nhận sự mới theo phong cách DN Nhật

CBNV phòng HCNS, Trưởng các bộ phận

1 ngày

8.       

Quản trị nhân sự trong trong kỷ nguyên CMCN 4.0

Ban giám đốc, Trưởng phó các bộ phận

1 ngày

9.       

Kỹ năng bố trí đúng người đúng việc

Ban giám đốc, Trưởng phó các bộ phận

1 ngày

10.   

Quy trình giao việc và giám sát công việc

Ban lãnh đạo, trưởng, phó các bộ phận

1 ngày

11.   

Tạo dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động

Ban giám đốc, Trưởng phó các bộ phận

1 ngày

12.   

Xây dựng môi trường làm việc tích cực trong doanh nghiệp

Ban giám đốc, Trưởng phó các bộ phận

1 ngày

13.   

Phòng chống lãng phí trong quản lý và điều hành doanh nghiệp

Ban giám đốc, Trưởng phó các bộ phận

1 ngày

14.   

Hệ thống giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành trong công ty

Ban giám đốc, Trưởng phó các bộ phận

1 ngày

15.   

Ứng dụng 5S trong quản trị giúp giảm chi phí tăng năng suất lao động

Ban giám đốc, Trưởng phó các bộ phận từ cấp tổ trưởng trở lên

1 ngày

16.   

Kỹ năng tuyển dụng quản lý cấp trung

Thành viên HĐQT,  Ban điều hành, Trưởng phòng HCNS

1 ngày

17.   

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

Trưởng, phó các bộ phận

2 ngày

18.   

Nâng cao năng lực quản lý cho Quản đốc phân xưởng

GĐ, PGĐ nhà máy, Quản đốc phân xưởng, tổ trưởng sản xuất, trưởng ca

2 ngày

19.   

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

 

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng, phó các bộ phận

2 ngày

20.   

Sử dụng đắc nhân tâm trong Quản lý & Điều hành nhân viên

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

1 ngày

21.   

Xây dựng hệ thống thang bảng lương 3P

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

2 ngày

22.   

Xây dựng hệ thống chính sách đãi ngộ cho CBNV ngoài chính sách lương

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

1 ngày

23.   

Xây dựng từ điển năng lực của CBNV (Dùng để tuyển dụng, đào tạo, cơ sở điều chuyển công tác, nâng lương, hạ lương).

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng, phó các bộ phận, nhân viên dự án

2 ngày

24.   

Văn hóa doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

1 ngày

25.   

Xây dựng hệ thống tạo động lực làm việc cho CBCNV

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

2 ngày

II

Các chuyên đề quản trị sản xuất

 

 

26.   

Quản trị sản xuất tinh gọn Lean - TPS

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, GĐ nhà máy, quản đốc phân xưởng, tổ trưởng tổ sản xuất

2 ngày

27.   

Ứng dụng 5S trong nhà máy, xí nghiệp giúp giảm chi phí tăng năng suất lao động

CBCNV làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp

1 ngày

28.   

Quản lý kho hàng và Logistic

 

Ban giám đốc, GĐ nhà máy, quản đốc phân xưởng, tổ trưởng tổ sản xuất, tổ vận chuyển, tổ vật tư, thủ kho, kế toán kho

1 ngày

29.   

Ứng dụng Kaizen trong sản xuất để tăng năng suất lao động

CBCNV làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp

1 ngày

30.   

An toàn lao động và phòng chống tai nạn lao động trong sản xuất (có cấp chứng chỉ).

CBCNV làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp

1 ngày

31.   

Ứng dụng chu trình PDCA trong sản xuất giúp cải tiến chất lượng sản phẩm

Cán bộ quản lý từ cấp tổ trưởng trở lên

1 ngày

32.   

Nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc của nhân viên KCS

GĐ nhà máy, quản đốc phân xưởng, tổ trưởng tổ sản xuất, nhân viên KCS

1 ngày

33.   

Bảo trì hệ thống trong nhà máy, xí nghiệp

GĐ nhà máy, quản đốc phân xưởng, tổ trưởng tổ sản xuất, tổ cơ điện

1 ngày

34.   

Nâng cao năng lực quản lý và làm việc cho đội trưởng

Đội trưởng đội sản xuất

1 ngày

35.   

Xây dựng hệ thống ISO trong doanh nghiệp

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

1 ngày

36.   

Quản lý và điều hành siêu thị và hệ thống siêu thị chuyên nghiệp

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, quản lý các siêu thị

1 ngày

37.   

Quản lý nhà thuốc và hệ thống nhà thuốc chuyên nghiệp

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, quản lý nhà thuốc

1 ngày

III

Chuyên đề Tài chính – Kế toán

 

 

38.   

Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ

 

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc

2 ngày

39.   

Tài chính dành cho lãnh đạo

 

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc

2 ngày

40.   

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng, phó phòng TCKT

2 ngày

41.   

Kiểm soát nội bộ Ngân hàng thương mại

Thành viên HĐQT ; Ban giám đốc; Giám đốc các chi nhánh; trưởng phòng giao dịch ; Trưởng, phó các phòng ban.

2 ngày

42.   

Kỹ năng lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các lập đoàn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng, phó phòng TCKT, kế toán tổng hợp, kế toán thuế của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

3 ngày

43.   

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng, phó phòng TCKT

2 ngày

44.   

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong DN

 

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng, phó phòng TCKT

1 ngày

45.   

Quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng, phó phòng TCKT

1 ngày

46.   

Quản lý tài chính dự án

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận

2 ngày

47.   

Phân tích các báo cáo tài chính dành cho lãnh đạo

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận

2 ngày

48.   

Quản lý dòng tiền hiệu quả cho các doanh nghiệp

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận

2 ngày

49.   

Quản trị và thu hồi công nợ

 

Kế toán công nợ, nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh

1  ngày

IV

Các chuyên đề về Thuế

 

 

50.   

Rà soát, chỉnh sửa những sai sót về: Hóa đơn – Chứng từ - Doanh thu – Chi phí trước khi lập BCTC theo luật quản lý thuế năm 2018.

Ban lãnh đạo; Trưởng, phó phòng kế toán, cán bộ phòng kế toán

2 ngày

51.   

Nâng cao năng lực tự kiểm tra nhằm phát hiện Sai sót – Kỹ năng khắc phục sai sót & Hướng dẫn kỹ thuật quyết toán thuế từ A-Z năm 2018 cho Doanh nghiệp

Ban lãnh đạo; Trưởng, phó phòng kế toán, cán bộ phòng kế toán

2 ngày

52.   

Những sai sót chết người về hóa đơn, chứng từ trong quyết toán thuế năm 2018 & Cách khắc phục

Ban lãnh đạo; Trưởng, phó phòng kế toán, cán bộ phòng kế toán

1 ngày

53.   

Những sai sót thường gặp về doanh thu, chi phí trong quyết toán thuế năm 2018 – Kỹ năng sửa sai hợp pháp

Ban lãnh đạo; Trưởng, phó phòng kế toán, cán bộ phòng kế toán

1 ngày

54.   

Chi phí nhân công và những lỗi thường gặp khi tính chi phí nhân công vào chi phí được trừ trong quyết toán năm 2018

Ban lãnh đạo; Trưởng, phó phòng kế toán, cán bộ phòng kế toán

1 ngày

55.   

Chi phí bán hàng và những lỗi thường gặp khi hạch toán, tính chi phí bán hàng vào chi phí được trừ trong quyết toán năm 2018

Ban lãnh đạo; Trưởng, phó phòng kế toán, cán bộ phòng kế toán

1 ngày

56.   

Chi phí quản lý chung, chi phí công tác phí và những lỗi thường gặp khi hạch toán, tính chi phí quản lý chung, chi phí công tác phí vào chi phí được trừ trong quyết toán năm 2018

Ban lãnh đạo; Trưởng, phó phòng kế toán, cán bộ phòng kế toán

1 ngày

57.   

Phát hiện & Khắc phục những những sai sót chết người về thuế nhà thầu đối với kế toán doanh nghiệp

Ban lãnh đạo; Trưởng, phó phòng kế toán, cán bộ phòng kế toán

1 ngày

V

Các chuyên đề Marketing, bán hàng, kinh doanh

 

 

58.   

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung & Cơ hội cho các Doanh nghiệp Việt Nam

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

1 ngày

59.   

Những cơ hội kinh doanh dành cho doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên Hội nhập kinh tế quốc tế & CP TPP

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

1 ngày

60.   

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và năng lực cạnh tranh doanh nghiệp trong thế giới hội nhập

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, CBNV phòng kinh doanh, Marketing

1 ngày

61.   

 Hội nhập quốc tế, Hiệp định CPTPP và các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA): cơ hội và Thách thức đối với Việt Nam

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

1 ngày

62.   

Chiến lược Đại dương xanh trong kỷ nguyên CMCN 4.0

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

1 ngày

63.   

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

Trưởng PKD, P. PKD, Sale Sup

3 ngày

64.   

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng, phó các bộ phận

2 ngày

65.   

Nghệ thuật thương lượng và đàm phán trong kinh doanh

 

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng, phó phòng kinh doanh

1 ngày

66.   

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, TPKD

2 ngày

67.   

Xây dựng và phát triển hệ thống C2 trong phân phối

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, CBNV phòng kinh doanh, Marketing

1 ngày

68.   

Xây dựng, quản lý & phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ cho doanh nghiệp

 

Ban giám đốc, trưởng, phó PKD

2 ngày

69.   

Nâng cao năng lực làm việc và quản lý cho Sale Sup (Sale Supervisor)

GĐKD, TPKD, Sale Supervior, Sale

1 ngày

70.   

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Toàn bộ nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh

2 ngày

71.   

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

 

Nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh

1 ngày

72.   

Kỹ năng bán hàng cho Sale Man

GĐKD, TPKD, Sale Supervior, Sale

1 ngày

73.   

Xây dựng hệ thống Marketing online (Zalo, Facebook, Google, Email Marketing)

Ban giám đốc, CBNV phòng kinh doanh, markiting

2 ngày/1 chuyên đề

74.   

Cập nhật chế độ chính sách thuế năm 2018

Kế toán

1 ngày

 

75.   

Xây dựng hệ thống ISO trong doanh nghiệp

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

1 ngày

76.   

Cách mạng công nghiệp 4.0, thời cơ và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

1 ngày

VI

Các khóa học về kỹ năng làm việc

 

 

77.   

Kỹ năng thu hồi công nợ hợp pháp

Thành viên HĐQT; Ban giám đốc; Trưởng phó phòng kế toán; Trưởng phó phòng kinh doanh.

1 ngày

78.   

Kỹ năng tổ chức hội nghị khách hàng

Ban điều hành, Trưởng phòng HCNS, Trưởng phòng kinh doanh

1 ngày

79.   

Kỹ năng tổ chức Event giới thiệu sản phẩm mới

Ban điều hành, Trưởng phòng HCNS, Trưởng phòng kinh doanh

1 ngày

80.   

Kỹ năng đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng

Trưởng phòng HCNS, trưởng, phó phòng kinh doanh

1 ngày

81.   

Kỹ năng hành chính văn phòng dành cho CBNV khối văn phòng

Toàn bộ CBNV khối văn phòng

1 ngày

82.   

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng, phó các bộ phận, nhân viên dự án

1 ngày

83.   

Kỹ năng xây soạn slides bài giảng trên Power Point chuyên nghiệp

Những người có nhu cầu

1 ngày

84.   

Kỹ năng lập kế hoạch làm việc cá nhân

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

1 ngày

85.   

Kỹ năng xây dựng đội nhóm bán hàng hiệu quả

Nhân viên kinh doanh, marketing

1 ngày

86.   

5 nhân tố quyết định sự thành công của một người

Toàn thể CBNV

1 ngày

87.   

Kỹ năng quản lý thời gian

 

Toàn thể CBNV

1 ngày

88.   

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 

Toàn thể CBNV

1 ngày

89.   

Đào tạo giảng viên, chuyên gia đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp

 

Trưởng, phó các bộ phận, chuyên viên đào tạo, chuyên viên phòng HCNS

2 ngày

VII

Chuyên đề về phong thủy, sức khỏe

 

 

90.   

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

 

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc

1 ngày

91.   

Khoa học Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

 

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc

1 ngày

92.   

Ứng dụng phong thủy trong kinh doanh bất động sản

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc

1 ngày

93.   

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

 

Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng trở lên

1 ngày

 

94.   

Sống khỏe, trẻ, đẹp – Nghệ thuật cân bằng âm dương cho doanh nhân

 

Toàn thể CBNV

 1 ngày

95.   

Cân bằng Công việc – Thời gian – Tiền bạc & Các mối quan hệ để đảm bảo HẠNH PHÚC cho doanh nhân

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc

1 ngày

VIII

Các chuyên đề về luật pháp

 

 

96.   

Hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế

Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng, phó phòng HCNS, Kế toán

2 ngày

97.   

Chế độ BHXH và những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi áp dụng

Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

2 ngày

98.   

Kỹ năng thu hồi công nợ

Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

2 ngày

99.   

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng trong kinh doanh;

Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

2 ngày

100.     

Kỹ năng xử lý những sai sót “chết người” mà doanh nghiệp thường gặp vì áp dụng sai luật lao động trong quản lý điều hành

Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

2 ngày

101.     

Luật chơi các doanh nghiệp cần biết trong kỷ nguyên các hiệp định thương mai tự do

Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận

2 ngày

102.     

Kỹ năng thẩm định hợp đồng trước khi ký kết dành cho lãnh đạo

Ban giám đốc, trưởng phó các bộ phận, nhân viên phòng pháp chế

1        ngày