LS. Cao Bá Trung

1 Khóa học
763 Lượt xem

Giới thiệu

1. Lĩnh vực chuyên môn

– Luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực: Đầu tư, doanh nghiệp, hợp đồng, lao động, sở hữu trí tuệ…

– Giảng viên Bộ môn Tư vấn pháp luật và Hợp đồng – Khoa Luật sư của Học viện Tư pháp từ năm 2011;

– Đấu giá viên tổ chức các phiên đấu giá cho các sàn giao dịch bất động sản, các công ty dịch vụ đấu giá.’

– Giảng viên về các chuyên đề: Thu hồi công nợ, kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng, kỹ năng thuyết trình…

 2. Quá trình làm việc

– 03/2003 – Nay       : Thành viên của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

– 01/2010 – Nay       : Thành viên của Liên đoàn luật sư Việt Nam

– 06/2003 – 06/2006: Luật sư của INVESTCONSULT GROUP

– 08/2004 – 2016     : Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc và Xây dựng VACCO

– 06/2006 – 05/2017: Chủ tịch, Luật sư điều hành Hãng Luật INCIP

– 06/2011 – Nay       : Giảng viên của Học viện Tư Pháp;

– 11/2011 – Nay       : Giám đốc, Đấu giá viên của Công ty dịch vụ bán đấu giá INCIP;

– Từ 05/2017 – nay : Chủ tịch, Giám đốc điều hành của Hãng luật CABAS.

————-o0o———–

Khóa học của giảng viên LS. Cao Bá Trung

error: Bạn không được phép dùng chức năng này !!